Pribatutasun polikita

Pribatutasun Politika

Pribatutasun-politika honen helburua da informazioa ematea datu pertsonalen tratamenduei buruz, hau da, datu pertsonalen tratamenduari buruz, eta interesdunei dagozkien eskubideak deskribatzea, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduari, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoak babesteari eta datu horien zirkulazio askeari (DBEO) eta 3/2018 Organoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta eskubide digitalak bermatzekoa (DPBEDBL).

 

 1. Arduradunaren identitatea eta harremanetarako datuak

DAITEKE CAREERS & Jobs, S.L. (IFK: B-20599650) da ondoren zerrendatzen diren datu-tratamenduen arduraduna. Honekin harremanetan jartzeko, honako bide hauek erabil daitezke:

Postaz, helbide honetara: Urdaneta kalea 18, behea, 20006, Donostia (Gipuzkoa)

Helbide elektroniko honetan: daiteke@daiteke.com

 

 1. Datuen tratamendua: xedeen deskribapena, oinarri juridikoak eta hartzaileak

DAITEKE CAREERS & Jobs SL enpresak bere ardurapeko Tratamendu Jardueren Erregistro bat dauka, eta bertan zehazten dira tratamenduaren helburuak, horiek legitimatzen dituzten oinarri juridikoak eta DBEOren 30. Hona hemen web-gune honen bidez egindako tratamenduak eta enpresaren jarduerarekin lotutako beste batzuk:

 

 

 

Tratamenduak

 

Tratamenduaren helburua│ Legitimizazioa │ Hartzaileak
 

 

 

Sozietatearen kudeaketa

 

 

 

 

 

Xedea Sozietate-datuak eta administratzaileak kudeatzea, merkataritza-legerian ezarritako betebeharrak betetzeko; besteak beste, sozietate-zatiaren erregistro-liburua eramatea, akta-liburua, notariotzan egintzak formalizatzea eta Merkataritza Erregistroan inskripzioak eta jakinarazpenak egitea.
Legitimizazioa Arduradunari aplika dakizkiokeen legezko betebeharrak betetzea
Hartzaileak Merkataritza Erregistroa
– Merkataritza eta zerga-arloko kanpo-aholkularitza
– Notaritza, hala dagokionean
 

 

 

Praktiketako pertsonala

 

 

 

 

 

Xedea Enpresan praktika akademikoak egiten dituzten pertsonen kudeaketa, tutoretza, ebaluazioa eta gainbegiratzea barne.
Legitimizazioa Kontratu-harreman bat gauzatzea
Hartzaileak Jatorrizko unibertsitatea edo ikastetxea
Hutagaien kudeaketa Xedea Enpresan hautaketa-prozesuetara aurkezten diren pertsonen curriculumak kudeatzea.
Legitimizazioa Interesdunaren adostasuna
Hartzaileak Lanbide, hala dagokionean
 

 

 

Komunikazioa eta Marketina

 

 

 

 

 

Xedea Enpresaren komunikazio- eta marketin-jarduerak kudeatzea, kontsultei eta informazio-eskaerei erantzutea, merkataritza-komunikazioak bidaltzea eta sare sozialetan jarduerak zabaltzea barne.
Legitimizazioa Interesdunaren adostasuna

Daiteke CAREERS & Jobs, S.L.ren interes legitimoa, zuzeneko merkataritzarako

Hartzaileak Interneteko eta sare sozialetako erabiltzaileak

Hosting-hornitzailea eta sare sozialen hornitzaileak

Emaila bidaltzeko tresnaren hornitzailea

 

 

 

 

 

Laneratze Agentzia

 

 

Xedea Lan-bitartekaritzako zerbitzuak ematea, laneratze agentzia baimendu gisa, lana bilatzen ari diren pertsonentzat eta langileak eskatzen dituzten enpresentzat.
Legitimizazioa Interesdunaren adostasuna
Daiteke CAREERS & Jobs, S.L.ren interes legitimoa, laneratze agentziei legez esleitutako misioa betetzeari dagokionez.
Hartzaileak Enplegua eskaintzen duten enpresak

Enplegu-zerbitzu publikoak

Hosting-hornitzailea eta web orriko edukien kudeatzailea

 

 

 

 

 

Harremanetarako pertsonak

 

 

Xedea Harremanetarako pertsonak kudeatzea, normalean administrazio publikoetan zerbitzuak ematen dituzten pertsona fisikoak, bezeroak eta hornitzaileak, bai eta banakako enpresaburuak eta profesional liberalak ere, enpresa-harremanak formalizatu, mantendu eta garatzeko.
Legitimizazioa Kontratu-harreman bat gauzatzea edo kontratu aurreko neurriak aplikatzea

Daiteke CAREERS & Jobs, S.L.ren interes legitimoa, pertsona juridikoentzat lan egiten duten pertsona fisikoek betetzen dituzten harremanetarako eta karguetarako datuei dagokienez, bai eta izaera horri buruzko banakako enpresaburuei eta profesional liberalei buruzko datuei dagokienez ere.

Hartzaileak Datuak ez zaizkie hirugarrenei jakinaraziko, legeak hala agintzen ez badu.
 

 

 

 

 

Kudeaketa ekonomiko-administratiboa

 

 

Xedea Enpresaren kudeaketa ekonomikoa eta administratiboa, fakturazioa, ordainketen eta kobrantzen kudeaketa, kontabilitate-, zerga- eta administrazio-kudeaketa barne.
Legitimizazioa Kontratu-harreman bat gauzatzea edo kontratu aurreko neurriak aplikatzea

Arduradunari aplika dakizkiokeen legezko betebeharrak betetzea

Hartzaileak Zerga-administrazioa

Banku-erakundeak

Merkataritza- eta zerga-arloko kanpo-aholkularitza

Hezkuntza orientazioa Xedea Hezkuntza-orientazioko zerbitzuak ematea ikasleen ikasketak hautatzeko.
Legitimizazioa Kontratu-harreman bat gauzatzea edo kontratu aurreko neurriak aplikatzea
Hartzaileak Datuak ez zaizkie hirugarrenei jakinaraziko, legeak hala agintzen ez badu.
Prestakuntaza Xedea Enpresak antolatutako prestakuntza-ikastaroetan izena ematen duten edo ikastaro horiei buruzko informazioa eskatzen duten pertsonen datuak kudeatzea.
Legitimizazioa Kontratu-harreman bat gauzatzea edo kontratu aurreko neurriak aplikatzea

Interesdunaren adostasuna

Hartzaileak Prestakuntza diruz laguntzen duten erakundeak

 

 

Erabiltzaileak datu tratamenduei buruz xehetasun gehiago jakin nahi badu, behar bezala justifikatuta, 1. atalean identifikatutako edozein bideren bidez jo dezake bertara.

 

 1. Datuak gordetzea

Tratamendu bakoitzean, datuak gorde egingo dira ezarritako harremanei eusten zaien bitartean, edo emandako adostasuna ezeztatzen ez den bitartean, eta, ondoren, legezko epe aplikagarrietan eta datuak biltzeko erabili zen helburua betetzeko behar den denboran, bai eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunak zehazteko behar den denboran ere. Zerbitzu edo tratamendu bakoitzerako behar diren datuak baino ez dira eskatzen; beraz, jakinarazten ez badira, ezingo dira zerbitzu edo tratamendu horiek gauzatu.

 

 1. Datuen nazioarteko transferentziak

Pertsona fisikoei eta/edo ikus-entzunezko materialei buruzko datuak Twitterren eta Facebooken argitaratzen badira irudiekin eta/edo ahotsarekin, datu horiek Twitter, Inc. eta Facebook, Inc., hurrenez hurren Estatu Batuetan egoitza duten eta EU-US Privacy Shield Akordioaren babespean dauden erakundeetara transferituko dira nazioartean, eta transferentzia hori EBko Batzordearen egokitzapen-erabaki baten babespean egongo da.

 

 1. Eskubideak baliatzea

Interesdunak edo datu pertsonalen titularrak honako eskubide hauek baliatu ahal izango ditu, araudian aurreikusitako egoera eta baldintzetan:

 • Datuak eskuratzeko eskubidea: zure datuak tratatzen ari diren ala ez jakiteko.
 • Zuzentzeko eskubidea: datu okerrak zuzentzeko.
 • Ezabatzeko eskubidea: tratamendua bertan behera uzteko, beste arrazoi batzuen artean, jaso ziren xedeetarako beharrezkoak ez direnean.
 • Aurka egiteko eskubidea: egoera zehatzetan tratatzeari utz diezaioten.
 • Tratamendua mugatzeko eskubidea: kasu jakin batzuetan tratamenduaren irismena mugatzeko, baina haren kontserbazioa ziurtatuz.
 • Datuak eramangarriak izateko eskubidea: aldez aurretik emandako datuak jasotzeko edo hirugarren bati bidaltzeko eskatzeko.
 • Aldez aurretik emandako baimena edozein unetan errebokatzeko eskubidea.

 

Halaber, interesdunak erreklamazioa aurkeztu ahal izango du Datuak Babesteko Espainiako Agentzian, bere eskubideak balia ditzan.

Bere eskubideak baliatzeko, interesdunak bere nortasuna egiaztatzen duen agiri ofizialaren kopia aurkeztu beharko du.

 

 1. Pribatutasun-politika eguneratzea

Datuak babesteko politikaren edukia aldatu ahal izango da, gerta daitezkeen lege-aldaketetara egokitzeko, bai eta kontrol-agintaritzek emandako irizpide eta jarreretara egokitzeko ere.

Pribatutasun-politika azken aldiz _____________ egunean eguneratu zen.