Lantzen ditugun gaiak

beti eraldaketa bilatzen

Gure aldizkaria

Berdin Berri aldizkari digital feminista urtez urtez zuen guztion eskura.

GEHIAGO IKUSI!

Berriak

Albisteak, bideoak, bildumak, eztabaidak, jendartea, zerbitzuak, aisia eta feminismoaren inguruko azken ordua.

GEHIAGO IKUSI!

Baliabideak

Zenbait baliabide desberdin aurkituko dituzue: podcast-ak, denborapasak eta bideoak

GEHIAGO IKUSI!

Data Esanguratsuak

Gurekin bat egin eta gorde hurrengo data hauek!

GEHIAGO IKUSI!