Feminismoaren 4. olatuan

aniztasuna aldarrikapen

FEMINISMOAK eta INTERSEKZIONALITATEA

Egun, Laugarren Olatuan gaudela deritzote feminismoan adituak diren askok. Honetan, feminismoaren barruan hainbat mugimendu daudela azalarazi da: transfeminismoa, feminismo beltza, feminismo dekoloniala, ekofeminismoa, …
Hori dela eta, feminismoaren garrantzia plazaratu nahi dugu marko teorikoan, baita beste feminismotatik intersekzionalitatea aipatu dutenak. Zeharkakotasunaren ikuspegitik, pertsona asko ari dira opresioa jasaten, ez soilik emakumea izateagatik (gizona delako erdigunea), baizik eta homosexuala izateagatik, beste arrazakoa izateagatik, nolabaiteko gaitasun ezagatik, …